Η Εταιρία μας

Εξειδικεύεται σε όλες τις μορφές πάγου , τρίμμα - λέπι - παγοκύβους , και σε όλες τις εφαρμογές πάγου όπως ιχθυοπωλεία , ιχθυοκαλλιέργειες , αλιευτικά σκάφη , αρτοποιεία, αλλαντοποιεία,εστιατόρια καφετερίες , ξενοδοχεία κ.α. 

Ο Πάγος είναι τρόφιμο

Από τη στιγμή που ο πάγος συνοδεύει τα ροφήματα , τα ποτά και τα τρόφιμα μας και καταλήγει στον οργανισμό μας θεωρείται τρόφιμο.Επειδή είναι πάγος , δεν είναι αυτονόητα καθαρός. Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι ο πάγος καταστρέφει τα βακτηρίδια , μελετάς έχουν δείξει ότι γίνεται φορέας δημιουργίας και διατήρησης του.Η ποιότητα του νερού ανθρωπινής κατανάλωσης του δικτύου  της επιχείρησης μας , πληροί της ΚΥΑ Υ2 /2600/2011 - ΦΕΚ 892Β /11-7-01 και υπόκειται σε UV επεξεργασία.

Απόλυτος έλεγχος 

Όλη η διαδικασία παράγωγης υπόκειται σε αυστηρότατες υγειονομικές προδιαγραφές. Ο πάγος τοποθετείται σε θερμοκολλημένες πλαστικές συσκευασίες που αποθηκευόνται σε θαλάμους ψύξης.

Διανομή 

Πραγματοποιείται από το προσωπικό της εταιρείας μας με σύγχρονα αυτοκίνητα - ψυγεία που διαθέτουν θερμογράφους. Έτσι φτάνει στα χεριά σας καθαρός κρυστάλλινος πάγος , την στιγμή που το χρειάζεστε με τις ανταγωνιστικότερες τιμές.